تولید کفش

مهارت های کنترل کیفیت کفش (بخش دوم)

در بخش اول مقاله با عنوان مهارت های کنترل کیفیت کفش (بخش اول) در رابطه با کیفیت های تولید کفش و تئوری های مربوطه مطالبی ذکر شد. در این بخش دستور العمل های بررسی عملی مهارت های کنترل کیفیت کفش … ادامه مطلب

0نظرات
مهارت های کنترل کیفیت کفش

مهارت های کنترل کیفیت کفش (بخش اول)

پس از یادگیری مهارت های کنترل کیفیت کفش دیگر هرگز حین خرید کفش به کفش ها به همان شکل قبل نگاه نخواهید کرد. مهارت های کنترل کیفی کفش یک مهارت حیاتی برای یک کفاش است که باید در آن خبره … ادامه مطلب

0نظرات
مراحل راه اندازی برند کفش

مراحل راه اندازی برند کفش

راه اندازی برند کفش آسان نخواهد بود. برای انجام این کار به کمک، صبر، پشتکار و اشتیاق زیادی نیاز خواهید داشت. ساخت یک برند کفش پیچیده است، اما با در نظر گرفتن هفت مرحله زیر شما می توانید آن را … ادامه مطلب

0نظرات